यू प्रकार नखे

  • Steel Nail U Clip Nail

    स्टील नेल यू क्लिप नेल

    वैशिष्ट्य : लांबी (मिमी) व्यासाचा (मिमी) 14 1.5 16 1.8 18 2.0 20 2.0,2.2 23 2.2,2.4 25 2.4,2.5,3.0 27 2.7,3.0 30 2.7,3.0,3.5 35 2.4,3.0,3.5,4.0 40 3.5 , 4.0,4.5 45 4.0,4.5 50 4.0,4.5,5.0 पॅकिंग : 1 किलो / बॅग (बॉक्स), 20 किलो / पुठ्ठा किंवा 25 किलो / पुठ्ठा.